Mateksport

Parmaxence

Mateksport

Marokko er storeksportør av matvarer fra jordbruk og husdyrhold i hovedsak til det europeiske markedet. Omtrent 20 % av inntektene for landet beror på eksportindustrien. I løpet av perioden fra 2010 frem til 2018 ble det registrert en vekst på 97 % i løpet av « The Green Morocco Plan » som hadde om formål å fremme eksport av og bygge opp Marokkansk agrikultur. De høye positive tallene er en sikker indikator på at planen fungerte godt og at etterspørselen etter marokkanske matprodukter er i stor vekst. Agrikultur er utrolig viktig både for økonomien, men også for det marokkanske folk og bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i dagliglivet.

Engrosmarkeder er en viktig arena for at tusenvis av lokale bønder skal har mulighet til å selge og eksportere sine produkter. Det finnes totalt 38 slike markeder som bøndene kan benytte seg av.

Grønn generasjon

Marokko har definert agrikultur som den ledende vekstmotor for økonomisk vekst i landet og i 2020 ble « Green Generation 2020-2030 » lansert. Denne planen har som mål å bidra til å insentivere videre utvikling av effektiv og bærekraftig gårdsdrift, skape nye arbeidsplasser og fremme inntektsgivende aktiviteter på en generell basis. Denne strategien har som formål bidra til å skape en agrikulturell middelklasse og øke levevilkårene for bønder.

Tørke og tiltak

Ettersom agrikultur sysselsetter 40 % av landets befolkning jobbes det kontinuerlig med å sikre forutsigbare avlinger. Faren for tørke er en reel risiko som tas på høyeste alvor, og i gjennomsnitt forekommer tørke hvert tredje år. Denne faktoren er den største hindringen med tanket på økt ekspansjon og tørke fører til store innhogg i landet økonomi. Det jobber stadig med å tiltak for å minste konsekvensene av tørke. Tiltakene innebærer å maksimere fangst av regnvann, desalinering av sjøvann eller bruk av grunnvann.

À propos de l’auteur

maxence author