Hverdagsliv

Parmaxence

Hverdagsliv

Et folks matvaner og tradisjoner er et speil på landets historie og mangfold. Dersom vi dykker dypere nedi hvordan den vanlige marokkaner lever sitt liv vil vi oppdage at Marokko er et unikt land med et spennende kulturelt mangfold knyttet til en historie med mange ulike typer påvirkning.

Språk og identitet

I de tidligste årene var beboerne i Marokko berbere men etter ankomsten av arabere, og introduksjonen av Islam, har gjort befolkningen blandet uten klare demografisk skiller. Språket derimot er skilt i to hovedgrupper. Marokkansk arabisk kalt Darija og amazingh som er det berberske språket. En god stund var det arabere som styrte landet, selv om de var i mindretall. Berberne ble lenge diskriminert og først i 2011 ble amazingh erklært et offisielt språk og stadfestet i grunnloven. Denne endringen har fått store ringvirkninger i samfunnet og økningen av bruken i dagliglivet symboliserer løsrivingen fra fransk kolonitid og påvirkning.

Famileforhold

Familieliv er en viktig del av hverdagen for det marokkanske folk. Individuelle ambisjoner eFr ofte knyttet til tanker om familie og et ønske om at individets suksess skal ansees som familiens suksess som en enhet. Faciliteter og verdier som kan være til nytte for hele familien ansees som mer verdifullt enn gjenstander som kun enkeltindivider kan ha nytte av. Denne tankemåten symboliserer marokkanerenes syn på familiære verdier og selv med kapitalismens inntog holder mange av disse idéene fortsatt stand med nedadgående tendenser.

Skolegang og inntekt

Utdannelse står som en sentral indikator og ansees som en sentral indikator på sosial status i Marokko. Leseferdighetene blant menn og kvinner ligger på omtrent 67 % og er jevnt fordelt og det er lovfestet skolegang frem til 14 år. Selv om det har blitt et økt fokus på skolegang den siste tiden lever mange familier under fattige kår og kun 10 % av befolkningen kan ta seg råd til å kjøpe importerte varer fra supermarkedene. Dette betyr av det meste av maten som lages består av lokale råvarer som igjen gjenspeiles i matkulturen. Heldigvis har Marokko et rikt mangfold i matvarer og krydder som kan benyttes, og det er sjelden smakløst og kjedelig rundt middagsbordet. Rundt 35 % av den gjennomsnittlige inntekten i et Marokkansk hjem dekker basale matvarer. Det er dermed desto viktigere å finne effektive metoder for å kunne utnytte matvarene godt slik at alt kan brukes og er smakfullt for hele familien.

Nyttig og spennende informasjon om de lokale forholdene er lett tilgjengelig hvis du ønsker det.

À propos de l’auteur

maxence author